VAD ÄR EN TEKNIKINVENTERING?

by | Aug 19, 2021 | Uppdrag

Vad är en teknikinventering?

På bilden befinner sig en av våra medarbetare i ett av våra kunders driftutrymme, där han i våras utförde en teknikinventering. Under en teknikinventering samlar vi samtlig information om de komponenter som finns inom kundens fastighet. Detta sammanställs sedan i en lättläst databas.

Syftet är att ge en enkel och lättläst överblick av tekniken i en fastighetsägares bestånd. Vilket leder till en bättre grund som senare kan användas till eventuella projekt eller underhållsåtgärder. Vid varje uppdrag så pratar vi med kunden om vilken information som har störst relevans. Ibland så kanske teknikinventeringen ska lägga grund till ett kommande driftavtal eller så vill kunden ha den som grund till framtida underhållsåtgärder. Det finns alltså en viss distinktion på vad man fokuserar på beroende på förutsättning.

På bilden befinner sig vår medarbetare i en undercentral. Något som tydligt framkommer är att utrymmet är i ett gott skick, det har nyligen renoverats. Genom en snabb överblick så ser vi att både Grundfos pumpen och FTX-aggregatet i bakgrunden bara är ett fåtal år gamla.

Fastighetskonsult Tribau i fältet - teknikinventering

I detta specifika driftutrymme så hade det tidigare komponenterna uppnått sin tekniska livslängd. Ventilationsaggregatet hade haft flertal problem under en kort tid och det kostnadseffektiva alternativet var att byta ut det. Samtidigt så fanns det ett större krav på högre luftflöde. Vilket kunde uppfyllas samtidigt.

Från vårt perspektiv som fastighetskonsulter så är ett nyrenoverat utrymme alltid roligt att arbeta i.  Det förenklar även process med att extrahera information från komponenterna. Självklart så får vi alltid fram informationen till slut det leder bara oftast till en enklare arbetsprocess.

Teknikinventeringar är alltid ett roligt uppdrag. Som konsult så får man se alla olika typer av tekniska komponenter. Detta gäller gamla modeller från 60- och 70-tal samt nya som kan vara från 2021. Speciellt om du är teknikintresserad och vill se hur processer som vi tar för givet faktiskt fungerar.

De flesta förväntar sig att tekniken bara ska fungera. Vilket är sant, det ska bara fungera. Det är när man ej märker av den som man vet att det har gjorts ett bra jobb. När vi i fastighetsbranschen som konsulter, förvaltare, driftpersonal kan ta hjälp av varandra är resultatet som bäst.

Kontakta oss

7 + 14 =