Underhållsplan

Proaktivt arbete med fastigheter är en klok strategi som kan ha flera fördelar. Genom att ta itu med underhållsbehov och förebygga problem innan de uppstår, minskar ni drift- och underhållskostnaderna på lång sikt. Det innebär att ni kan undvika dyra oplanerade reparationer och förlänger livslängden på er fastighetsinvestering.

Tribau är specialister på att skapa skräddarsydda underhållsplaner som passar era specifika behov. Genom att ta fram en sådan plan får ni bättre översikt över de resurser som krävs för att upprätthålla era fastigheter och kan mer exakt planera era budgetar. Detta ger er möjlighet att effektivt fördela era ekonomiska resurser och undvika plötsliga och oväntade utgifter.

Underhållsplan

Din Partner inom Fastighetskonsultation

Tribau har en omfattande och mångsidig erfarenhet som sträcker sig över olika fastighetstyper och ägarkategorier. Vårt arbete har inkluderat allt från mindre bostadsrättsföreningar till stora fastighetsägare med omfattande fastighetsportföljer. Denna breda kompetens ger oss förmågan att skräddarsy och utveckla underhållsplaner som är relevanta för alla slags fastigheter, oavsett deras storlek eller användningsområde.

Vår projektportfölj har omfattat olika fastighetsmiljöer, inklusive flygplatser, skolor, sjukhus och vanliga hyresfastigheter. Genom att ha arbetat inom dessa olika sektorer har vi utvecklat en djup förståelse för de specifika utmaningar och krav som varje fastighetstyp kan ställa. Vi är också väl medvetna om branschspecifika krav och säkerhetsstandarder som gäller för olika områden, och vi strävar alltid efter att överträffa dessa standarder i vårt arbete.

Vi tar vårt åtagande att skapa kostnadseffektiva och effektiva underhållsplaner på största allvar. Vår breda erfarenhet gör att vi kan anpassa våra planer efter varje fastighetstyps specifika regler och riktlinjer. Detta ger er försäkran om att ert fastighetsbestånd kommer att vara i kompetenta och trygga händer.

Vår målsättning är att inte bara bevara, utan också förbättra värdet och funktionaliteten hos era fastigheter. Genom att samarbeta med oss på Tribau får ni tillgång till en bred kompetensbas och en stark arbetsmoral som garanterar att era fastigheter, oavsett storlek eller användning, är i de bästa möjliga händerna.

Nyhetsartiklar

ÅRSKRÖNIKA 2021

Det har blivit lite av en tradition här på Tribau att skriva en årskrönika i slutet av året.

read more

TRAPPHUSTAVLOR TILL FASTIGHETER

Trapphustavlor för bättre kommunikation Med trapphustavlor till fastigheter så sparar man mycket tid och pengar. Man behöver inte sätta upp lappar om hissen har gått sönder eller informera hyresgäster om vattnet ska stängas av. Vi har varit i kontakt med ett mycket...

read more

EN RECENSION / REFERENS / KUNDENS NAMN

Varför vill man arbeta med Tribau och vad gör vi i vårt uppdrag?

Datainsamling & analys

Vår första steg är att noggrant samla in all relevant information om er fastighet eller utrustning. Det inkluderar tekniska dokument, historik över tidigare underhåll och inspektioner, samt eventuella specifika regler och krav som gäller. Vi analyserar denna data för att förstå era unika underhållsbehov.

Upprättande av underhållsplanen

Baserat på den insamlade informationen, skapar vi en skräddarsydd underhållsplan. Planen inkluderar rutinmässiga underhållsaktiviteter, tidsramar för när dessa aktiviteter ska utföras, resurser som krävs och utbildningsbehov för er personal. Vår plan anpassas efter era specifika behov och krav, vilket är avgörande för att säkerställa att den uppfyller era förväntningar och mål.

Implementering & utförande

Efter att ha utarbetat underhållsplanen är nästa steg att genomföra den. Det innebär att säkerställa att rutinmässiga underhållsaktiviteter utförs enligt schemat, och att er personal har nödvändig utbildning och resurser för att effektivt genomföra planen. Det är även viktigt att ha ett system för att registrera och dokumentera all underhållsverksamhet.

Uppföljning & revidering

Eunderhållsplan är ett levande dokument, vilket innebär att den kan kräva uppdateringar och revideringar över tiden. Vi håller regelbunden kontakt med våra kunder en tid efter överlämnandet av dokumentet för att säkerställa att planen fortfarande är aktuell och möter era specifika behov. Detta säkerställer att planen fortsätter att vara en effektiv vägledning för ert fastighetsunderhåll och att den alltid är i linje med era mål och förändringar i fastighetens behov.

Vanliga frågor

Välkommen till vår FAQ sektion

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren för att ge dig klarhet kring våra fastighetskonsulttjänster och annan matnyttig information. Läs igenom följande frågor för att få en översikt över de ämnen som ofta diskuteras. Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta vårt team för personlig assistans. Vi är här för att ge dig den information du behöver för att fatta välgrundade beslut och navigera framgångsrikt inom fastighetsvärlden.

Vad är en underhållsplan och varför behöver jag en?

En underhållsplan är en strategi för att upprätthålla och sköta om fastigheter, utrustning eller system över tiden. Den är viktig eftersom den hjälper till att minska driftsavbrott, förlänga livslängden på tillgångar och spara pengar på reparationer.

Hur anpassas en underhållsplan för mina specifika behov?

En underhållsplan anpassas genom att analysera dina fastighets- eller utrustningsbehov och sedan skapa en plan som är skräddarsydd för att uppfylla dessa behov. Det inkluderar schemaläggning av underhållsaktiviteter och användning av branschspecifika standarder.

Finns det något lagkrav på underhållsplan för bostadsrättsföreningar?

Enligt en beslutad lagändring som antogs i juni 2022 och som träder i kraft från och med den 1 januari 2024, krävs det att styrelser för nyproducerade eller nyombildade bostadsrättsföreningar säkerställer att det finns en långsiktig, komponentuppdelad och regelbundet uppdaterad underhållsplan. Denna plan måste tydligt visa kostnaderna för planerat underhåll över en 50-årsperiod och kopplas till bostadsrättsföreningens ekonomiska plan. Syftet med detta lagkrav är att öka tryggheten på bostadsrättsmarknaden och se till att fastighetsinvesteringar förvaltas på ett ansvarsfullt sätt.

Hur ofta bör en underhållsplan uppdateras?

En underhållsplan bör ses över och uppdateras regelbundet för att säkerställa att den är aktuell. Det kan vara klokt att göra detta årligen eller vid förändringar i fastighetens användning eller förändrade behov.