Underhållsplan Sundbyberg

Underhållsplan

Underhållsplan Sundbyberg

Tribaus kan erbjuda bred kompetens och erfarenhet för fastigheter i Sundbyberg. Oavsett vad för fastighet ni behöver hjälp med kan vi erbjuda en anpassad underhållsplan för er. Vi har lång erfarenhet inom små som stora fastigheter och vi har arbetat med många olika fastighetspartners. Genom att göra en effektiv underhållsplan för fastighetsägare i Sundbyberg kan vi skapa ett mer hållbart och trivsamt samhälle för deras invånare. 

Våra tidigare projekt har inneburit ett brett utbud av miljöer med flera olika kategorier av fastigheter. Sundbyberg är en av Stockholms äldsta förstäder och har en vacker naturmiljö där Igelbäckens naturreservat står i centrum. Vi har kunskap av att arbeta inom olika fastighetsmiljöer, som till exempel sjukhus och vanliga hyresfastigheter. Från vårt arbete inom dessa sektorer är vi väl medvetna om de specifika utmaningar och krav som varje typ av fastighet kan presentera. 

Med vår omfattande erfarenhet är vi väl förberedda att skräddarsy underhållsplaner i Sundbyberg efter de unika behoven och riktlinjerna för varje fastighetstyp. Det ger er trygghet i vetskapen om att era fastigheter hanteras på ett professionellt och säkert sätt.

Vårt mål sträcker sig bortom att bara bevara; vi strävar också efter att förbättra värdet och funktionaliteten hos era fastigheter. Genom att välja att samarbeta med vårt team på Tribau får ni tillgång till en omfattande kompetens och en stark arbetsmoral. Det innebär att oavsett storlek eller användning av era fastigheter, så kommer de att vara i de bästa händerna för att möta era behov och krav.

BRANSCHOBJEKTIVA

Opartiska ögon

ANALYTISKA

Erfaren och oberoende

UPPDRAGSORIENTERADE

Samarbete som håller

Planering

I det inledande stadiet fastställs målen och omfattningen för teknikinventeringen. Det inkluderar att definiera vilka tekniska system och installationer som ska inventeras och vilken information som behöver samlas in. Planeringen involverar också att utforma en tidslinje och budget för inventeringen.

Inventering

Under detta steg genomförs den faktiska inventeringen av fastigheten. Det innebär att teknikerna besöker fastigheten för att inspektera och dokumentera varje tekniskt system och dess skick. Data samlas in om systemens ålder, prestanda, eventuella brister eller fel, och deras kopplingar till andra system.

Analys & utvärdering

Efter att data har samlats in, börjar analys- och utvärderingsfasen. Här granskas den insamlade informationen för att identifiera problem, potentiella risker och områden som kan förbättras. Detta steg innebär att bedöma systemens skick och effektivitet, samt jämföra dem med gällande standarder och krav.

Uppdatering

Kontinuerligt uppdatera teknikinventeringen och dess underlag. Detta görs speciellt när komponenter i fastigheten byts ut. Det är viktigt att säkerställa att inventeringen återspeglar den faktiska verkligheten och inkluderar alla förändringar och uppgraderingar som har genomförts. På så sätt bibehålls inventeringen som ett användbart och aktuellt verktyg för fastighetsägare och förvaltare.