Underhållsplan Solna

Underhållsplan

Underhållsplan Solna

Välkommen till Tribau – din partner för fastighetsunderhåll i Solna som sträcker sig från Hagaparken till Solnavägen i centrum. Vi erbjuder omfattande och mångsidig erfarenhet inom fastighetsbranschen, skräddarsydda för att möta behoven hos olika fastighetstyper och ägarkategorier i Solna. Oavsett om det gäller bostadsrättsföreningar, stora fastighetsbolag eller specialfastigheter, är vi här för att leverera kostnadseffektiva och effektiva underhållsplaner som överträffar era förväntningar.

Vår expertis sträcker sig över olika fastighetsmiljöer, inklusive flygplatser, skolor, sjukhus och vanliga hyresfastigheter i Solna. Vi förstår de specifika utmaningar och krav som varje fastighetstyp kan innebära och är väl insatta i branschspecifika krav och säkerhetsstandarder. Hos oss kan ni vara trygga med att ert fastighetsbestånd hanteras med kompetens och omsorg.

Vi strävar efter att inte bara bevara, utan också förbättra värdet och funktionaliteten hos era fastigheter i Solna. Genom att välja oss på Tribau får ni tillgång till en omfattande kompetensbas och en pålitlig arbetsmoral, vilket säkerställer att era fastigheter hanteras med den omsorg de förtjänar. Kontakta oss idag för att diskutera era behov och se hur vi kan hjälpa till att ta hand om era fastigheter i Solna på bästa sätt.

BRANSCHOBJEKTIVA

Opartiska ögon

ANALYTISKA

Erfaren och oberoende

UPPDRAGSORIENTERADE

Samarbete som håller

Planering

I det inledande stadiet fastställs målen och omfattningen för teknikinventeringen. Det inkluderar att definiera vilka tekniska system och installationer som ska inventeras och vilken information som behöver samlas in. Planeringen involverar också att utforma en tidslinje och budget för inventeringen.

Inventering

Under detta steg genomförs den faktiska inventeringen av fastigheten. Det innebär att teknikerna besöker fastigheten för att inspektera och dokumentera varje tekniskt system och dess skick. Data samlas in om systemens ålder, prestanda, eventuella brister eller fel, och deras kopplingar till andra system.

Analys & utvärdering

Efter att data har samlats in, börjar analys- och utvärderingsfasen. Här granskas den insamlade informationen för att identifiera problem, potentiella risker och områden som kan förbättras. Detta steg innebär att bedöma systemens skick och effektivitet, samt jämföra dem med gällande standarder och krav.

Uppdatering

Kontinuerligt uppdatera teknikinventeringen och dess underlag. Detta görs speciellt när komponenter i fastigheten byts ut. Det är viktigt att säkerställa att inventeringen återspeglar den faktiska verkligheten och inkluderar alla förändringar och uppgraderingar som har genomförts. På så sätt bibehålls inventeringen som ett användbart och aktuellt verktyg för fastighetsägare och förvaltare.