Underhållsplan Järfälla

Underhållsplan

Underhållsplan Järfälla

Vi har arbetat med allt från mindre bostadsrättsföreningar till stora fastighetsägare med omfattande fastighetsinnehav. Vår breda kompetens gör att vi kan skräddarsy och utveckla underhållsplaner som är relevanta för alla typer av fastigheter i Järfälla. 

 

Vår projektportfölj har omfattat olika fastighetsmiljöer, inklusive flygplatser, skolor, sjukhus och vanliga hyresfastigheter. Med kunskap kring branschspecifika krav och säkerhetsstandarder strävar vi alltid efter att överträffa förväntningarna i vårt arbete. Detta ger oss förtroendet att leverera högkvalitativa lösningar som uppfyller och överstiger våra kunders behov och förväntningar.

Tribaus fastighetsunderhåll i Järfälla är inte bara ett steg mot bättre fastigheter, det är ett steg mot en gemenskap. Med stora friluftsområden och en mängd möjligheter för fastigheter och service är Järfälla en plats att uppskatta. Vi på Tribau är fast beslutna att bevara Järfällas naturliga skönhet och säkerställa att dess byggnader och anläggningar förblir i toppskick. Genom vårt underhållsarbete strävar vi efter att inte bara upprätthålla, utan också förbättra fastigheternas kvalitet, för att skapa en trivsam och trygg miljö för alla invånare i Järfälla. 

 

När ni väljer oss på Tribau får ni inte bara tillgång till en omfattande kompetensbas utan även till en pålitlig arbetsmoral som genomsyrar allt vi gör. Med Järfällas närhet till vatten och natur har vi en unik möjlighet att skapa skräddarsydda fastighetsmiljöer som passar perfekt för olika typer av fastigheter. Vår målsättning är att inte bara bevara, utan också förbättra värdet och funktionaliteten hos era fastigheter. 

BRANSCHOBJEKTIVA

Opartiska ögon

ANALYTISKA

Erfaren och oberoende

UPPDRAGSORIENTERADE

Samarbete som håller

Planering

I det inledande stadiet fastställs målen och omfattningen för teknikinventeringen. Det inkluderar att definiera vilka tekniska system och installationer som ska inventeras och vilken information som behöver samlas in. Planeringen involverar också att utforma en tidslinje och budget för inventeringen.

Inventering

Under detta steg genomförs den faktiska inventeringen av fastigheten. Det innebär att teknikerna besöker fastigheten för att inspektera och dokumentera varje tekniskt system och dess skick. Data samlas in om systemens ålder, prestanda, eventuella brister eller fel, och deras kopplingar till andra system.

Analys & utvärdering

Efter att data har samlats in, börjar analys- och utvärderingsfasen. Här granskas den insamlade informationen för att identifiera problem, potentiella risker och områden som kan förbättras. Detta steg innebär att bedöma systemens skick och effektivitet, samt jämföra dem med gällande standarder och krav.

Uppdatering

Kontinuerligt uppdatera teknikinventeringen och dess underlag. Detta görs speciellt när komponenter i fastigheten byts ut. Det är viktigt att säkerställa att inventeringen återspeglar den faktiska verkligheten och inkluderar alla förändringar och uppgraderingar som har genomförts. På så sätt bibehålls inventeringen som ett användbart och aktuellt verktyg för fastighetsägare och förvaltare.