Våra tjänster

Det vi erbjuder

Utforska vårt omfattande utbud av fastighetstjänster som sträcker sig bortom gränserna för traditionell fastighetsrådgivning. Från kritiska statuskontroller och detaljerade teknikinventeringar till skräddarsydda underhållsplaner och strategisk avtalsuppföljning. Våra fastighetskonsulter är din nyckel till framgång inom fastighetsbranschen. Med expertis som sträcker sig från organisatoriska analyser till avancerade fastighetssystem, är vi här för att optimera din fastighetsportfölj och hjälpa dig att navigera genom varje aspekt av fastighetsförvaltning. Välj oss som din pålitliga partner för att säkerställa att din fastighetsinvestering är i trygga händer.

Välj rätt tjänst

När du står inför beslutet att välja rätt tjänst, oavsett om det är inom fastighetsbranschen eller någon annan sektor, är det avgörande att följa en välinformerad och strategisk process. Att göra det rätta valet kan ha en direkt inverkan på dina resultat och mål.

Se till att först och främst ha klart definierade mål och behov. Vad är det du försöker uppnå? Är det en omfattande fastighetsrevision, ett specifikt tekniskt projekt eller kanske upphandling av tjänster? Noggrannhet i att definiera dina mål hjälper dig att identifiera de tjänster som bäst passar dina behov.

De tjänster vi erbjuder

Våra fastighetskonsulter är experter inom fastighetsbranschen som erbjuder en bredd av tjänster. Deras kunskap och erfarenhet hjälper dig att navigera genom fastighetsrelaterade utmaningar, från investeringar och förvaltning till tekniska lösningar och hållbarhetsrådgivning.

Ofta är fastighetsbestånd spridda över långa avstånd och det är omöjligt att hålla fingret på pulsen. Vi tar oss till era fastigheter och skapar en helhetlig rapport med dess befintliga status samt kommande underhållsbehov, i ett övergripligt och informativt format.

Kvalitetskontroller

Entreprenadavtal har ofta långa löptider och berör stora summor pengar. För att säkerställa att dessa uppfylls genomför vi kompletta kvalitetskontroller där vi systematiskt går igenom fastigheten och granskar väsentlig dokumentation. Tillsammans med er utformar vi sedan ett betygssystem vi bedömer entreprenaden efter.

Behöver ni få stenkoll på exakt vilka tekniska komponenter som sitter i era fastigheter? Vi inventerar era lösningar ner på komponentnivå, med modellbeteckningar, effekt och årtal. Därefter levererar vi en databas med pivottabeller som blir ett effektivt verktyg vid t.ex. inköp.

Proaktivt arbete med fastigheter sänker drift- och underhållskostnaderna. Låt därför oss på Tribau ta fram en underhållsplan för ert bestånd, så att ni får klarhet i budgetarbetet och underhållsplaneringen.

Objektsinformation

Behöver ni en skräddarsydd rapport? Vi går igenom era fastigheter och sätter ihop en sammanställning över precis det ni behöver veta om varje specifikt objekt.

Avtalsuppföljningar

Efter en kvalitetskontroll kan vi utföra en avtalsuppföljning. Vi utvärderar alla punkter i avtalet och ger förbättringsförslag till det framtida arbetet fastighetsägare och entreprenör emellan. Fördelen med att låta oss på Tribau göra detta är att ni får en oberoende inblick i båda organisationerna.

Förfrågningsunderlag

Vi är experter på att granska befintliga avtal och vet vilka parametrar som är viktiga när det kommer till att utforma upphandlingar. Detta är ytterst applicerbart inom den offentliga sektorn där LOU gäller. Vi säkerställer rättvisa och juridiskt korrekta processer.

Fastighetssystem

Integrationen av nya fastighetssystem blir inte alltid som det var tänkt och funktionaliteten blir bristande. Vi vet vilka delar av fastighetssystem som är användbara och är en hjälpande hand mellan fastighetsägare och systemutformare, för att säkerställa att systemen uppfyller de krav som förvaltningsorganisationen har.

Organisatoriska analyser

Det går i princip alltid att göra en organisation smidigare och därmed förbättra lönsamheten. Vid ett uppdrag av den här typen blir vi en del av er organisation och följer med under samtliga processer, från ledning till utförande. Vi gör därefter en oberoende analys och tar fram förbättringsförslag för att optimera er organisation.

Vanliga frågor

Välkommen till vår FAQ sektion

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren för att ge dig klarhet kring våra fastighetskonsulttjänster och annan matnyttig information. Läs igenom följande frågor för att få en översikt över de ämnen som ofta diskuteras. Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta vårt team för personlig assistans. Vi är här för att ge dig den information du behöver för att fatta välgrundade beslut och navigera framgångsrikt inom fastighetsvärlden.

Vad är en underhållsplan för fastighet och varför behövs den?

En underhållsplan är en strategisk plan som identifierar och schemalägger alla underhållsaktiviteter som krävs för att bibehålla en fastighets skick och värde. Den behövs för att förebygga kostsamma reparationer och säkerställa att fastigheten är säker och funktionell. En underhållsplan bör ses över och uppdateras regelbundet, vanligtvis årligen eller när det sker väsentliga förändringar i fastighetens användning eller behov.

Vad är syftet med kvalitetskontroll för fastigheter?

Syftet med kvalitetskontroll för fastigheter är att säkerställa att byggnader och fastigheter uppfyller de specificerade kvalitetsstandarderna och kraven. Detta inkluderar att säkerställa att bygg- och underhållsarbete utförs på ett korrekt sätt och att fastigheten är säker och funktionell. Detta gäller alla typer av fastigheter, inklusive bostäder, kommersiella byggnader, industriella anläggningar och offentliga byggnader. 

Vad innebär en teknikinventering för fastighet?

En teknikinventering för fastighet är en systematisk granskning och dokumentation av alla tekniska system och komponenter i en fastighet. Det inkluderar allt från VVS och elsystem till säkerhets- och automatiseringssystem. En teknikinventering utförs vanligtvis genom att inspektera och dokumentera varje tekniskt system och dess tillstånd. Det kan inkludera inspektion av komponenter, mätningar av prestanda och upprättande av en detaljerad inventeringsrapport.

Varför är objektsinformation viktig för fastighetsförvaltning?

 

Objektsinformation är avgörande för att fastighetsägare och förvaltare ska kunna effektivt planera underhåll, reparera eventuella problem och säkerställa att fastigheten är säker och i god drift. Det är också användbart vid försäljning eller uthyrning av fastigheten. Objektsinformation ger en omfattande och detaljerad dokumentation av en fastighets fysiska egenskaper och tekniska system. Det omfattar allt från fastighetens layout och struktur till information om VVS, elsystem, tak, och mer.

Kontakta oss

7 + 9 =