Tjänster

Våra tjänster

Fastighetskonsulter

Vi erbjuder fastighetskonsulter med den erfarenhet och kompetens som behövs för att lösa era uppdrag.

Status & underhållskontroller

Ibland har fastighetsägare ett bestånd som sträcker sig över hela norden, med förvaltare som sitter belägna flera hundra kilometer från fastigheten. I det dagliga arbetet blir det svårt att besöka dessa fastigheter då faktorer som restid och dylikt spelar in. Med våra status & underhållskontroller tar vi oss till era fastigheter och skapar en helhetlig rapport med fastighetens befintliga status samt kommande underhållsbehov i ett övergripligt och informativt material.


Kvalitetskontroller

De avtal som tecknas mellan fastighetsägare och utförande entreprenörer har ofta långa löptider, och ofta rör det sig om stora summor pengar. För att säkerställa att dessa avtal uppfylls genomför vi på Tribau kompletta kvalitetskontroller. Vi går systematiskt igenom fastigheten på plats och granskar väsentlig dokumentation som enligt avtalet skall finnas. Tillsammans med kunden utformar vi ett betygssystem som vi sedan bedömer entreprenaden utifrån.Teknikinventeringar

Ett efterfrågat verktyg vid till exempel driftupphandlingar är den teknikinventering vi erbjuder. Ofta kan det vara så att man som fastighetsägare inte har stenkoll på exakt vilka komponenter som sitter ute i fastigheterna. Det vi då gör är att inventera fastigheternas tekniska lösningar ned till komponentnivå, med modellbeteckningar, effekt samt årtal. När allting är inventerat framställer vi sedan en databas med pivottabeller, som kan användas när till exempel ett större inköp av komponenter ska genomföras.Underhållsplaner

Genom att arbeta proaktivt med sitt fastighetsbestånd hålls kostnaderna för underhållet nere, och drifttiderna uppe. När det finns en tydlig och uppdaterad underhållsplan så har man en trygghet att luta sig tillbaka mot när man sitter i diverse budgeteringsarbete.


Genom att låta Tribau ta fram en underhållsplan för just ert bestånd kan en budget planeras samt rätt val av entreprenör genomföras i god tid, för att hålla kostnaderna nere.

Objektsinformation

Vi på Tribau kan genomföra en genomgång av fastigheterna i helhet och därefter sätta ihop en samlad rapport som innehåller objektsinformation. Vi arbetar tillsammans med kund för att ta fram vad för information som skall samlas ihop. Exempel på det kan vara antal driftutrymmen, delar av fastigheten som lyder under någon typ av myndighetsbesiktning.


Avtalsuppföljningar

Utifrån resultaten av utförd kvalitetskontroll utförs sedan en avtalsuppföljning, där vi utvärderar hela avtalet, från punkt till punkt, och kommenterar dem utifrån vad vi anser fungerar bra och det som vi anser bör förbättras i det fortlöpande framtida arbetet mellan fastighetsägare samt entreprenör. entreprenaden. Fördelen med att outsourca den här biten är genom oberoende ögon utvärdera hela situation, samt ge synpunkter på båda involverade parter för att få bådas organisationer att förbättra sitt samarbete.Upphandlingar

Då vi är experter på att granska befintliga avtal vet vi vilka parametrar som är viktiga att lägga vikt vid när det kommer till att utforma upphandlingar. Detta är ytterst applicerbart inom den offentliga sektorn, där LOUs regelverk är uppbyggt på det sättet som det är.Fastighetssystem

Det är vanligt förekommande att fastighetsägare köper in fastighetssystem av olika slag och sedan anlitar IT-personal för att integrera dessa i befintliga system. Det kan då uppkomma glapp av olika slag som gör att systemen i fråga ej fungerar på det sätt som de är tilltänkta att göra från början.
Vi vet vilka delar av fastighetssystem som är användbara samt finns som en hjälpande hand mellan fastighetsägare och systemutformare för att säkerställa att fastighetssystemet fyller de kraven som behövs för att bistå förvaltningsorganisationer med att på ett lättövergripande sätt få kontroll över hur systemen används.Organisatoriska analyser

En bra lönsamhet är något näst intill samtliga organisationer strävar efter, men att nå dit är ingenting som kommer per automatik. Det kan vara allting från små till stora delar av organisationen som inte fungerar optimalt, och det är inte alltid lätt att med egna ögon se de fel och brister som behöver förbättras. På uppdrag av den här karaktären blir vi en del av organisationen och följer med under samtliga processer, från utförande till ledning. Vi analyserar samtliga delprocesser och tar fram de förbättringsförslag som är nyckeln till att nå fram till målet, en optimal organisation.

Vill du veta mer?
Hör gärna av dig i kontaktformuläret på höger sida om du vill veta hur vi på Tribau kan hjälpa er verksamhet på bästa möjliga sätt. 

Kontakta oss 

 
 
 
 

Kontakt

079-100 99 07

 Ringvägen 100E, 9 tr 
       118 60 Stockholm