AVSLUTANDE STATUSKONTROLLER

Avslutande statuskontroller på 20 fastigheter i Linköping Tribau får i uppdrag av Svefa att utföra avslutande statuskontroller på ett antal objekt hos Lejonfastigheter i Linköping. Driftentreprenaden övergår även här till ett nytt avtal, både med befintlig och ny...

AVSLUTANDE STATUSKONTROLL PÅ DRIFTAVTAL

Viktigt arbete inför övergång till ett nytt driftavtal Tribau får i uppdrag att utföra en avslutande statuskontroll på driftentreprenaden hos Jernhusen, i ett bestånd på ca 35 järnvägsanknutna fastigheter i Väst- och Sydsverige. Ett viktigt arbete inför övergången...

START 2020

Vilka uppdrag startar året 2020 med? Tribau har under året fortsatt förtroende av Svefa att utföra status- och underhållsbesiktningar på fastigheter i Sagax bestånd. Uppdraget omfattar huvudsakligen industri- och handelsfastigheter och har en utmanande geografisk...