FULLSTÄNDIG TEKNIKINVENTERING

Teknikinventering åt Locum, projektet sträcker sig i över 1år Tribau får i uppdrag av Locum att utföra en fullständig teknikinventering av ett antal fastigheter på Gamla Karolinska Sjukhuset i Solna. Uppdraget drog igång med en provfastighet som referensobjekt och har...