AVSLUTANDE STATUSKONTROLL PÅ DRIFTAVTAL

Viktigt arbete inför övergång till ett nytt driftavtal Tribau får i uppdrag att utföra en avslutande statuskontroll på driftentreprenaden hos Jernhusen, i ett bestånd på ca 35 järnvägsanknutna fastigheter i Väst- och Sydsverige. Ett viktigt arbete inför övergången...