UNDERHÅLLSBESIKTNINGAR RUNT VÄNERN

Status- och underhållsbesiktningar runt Vänern Hej allesammans, i höstas förra året var jag ute runt Vänern och utförde status- och underhållsbesiktningar. Fastigheterna som besiktades var för det mesta butiker och mindre kontorslokaler. Det var en resa kan jag...

OKULÄRKONTROLL AV SHUNT OCH ÖVRIGA KOMPONENTER

Okulärkontroll av shunt och övriga komponenter Vid de flesta av våra uppdrag så hamnar vi på ett eller annat sätt i ett driftutrymme. Naturligt leder detta till att vi spenderar en stor andel av vår tid där. Det gör att vi har en god överblick av samtliga tekniska...

STATUS- OCH UNDERHÅLLSBESIKTNINGAR I DANMARK

Uppdrag i Danmark I månaden som gått har det blivit en del längre turer ut I landet. Efter fem dagar i fält har båda Göteborg, Helsingborg samt båda ändarna av Danmark checkats av från listan. Här har vi besökt industrifastigheter och utfört status- och...

AVSLUTANDE STATUSKONTROLLER

Avslutande statuskontroller på 20 fastigheter i Linköping Tribau får i uppdrag av Svefa att utföra avslutande statuskontroller på ett antal objekt hos Lejonfastigheter i Linköping. Driftentreprenaden övergår även här till ett nytt avtal, både med befintlig och ny...

AVSLUTANDE STATUSKONTROLL PÅ DRIFTAVTAL

Viktigt arbete inför övergång till ett nytt driftavtal Tribau får i uppdrag att utföra en avslutande statuskontroll på driftentreprenaden hos Jernhusen, i ett bestånd på ca 35 järnvägsanknutna fastigheter i Väst- och Sydsverige. Ett viktigt arbete inför övergången...