4 UNDERHÅLLSBESIKTNINGAR RUNT VÄNERN

Underhållsbesiktningar runt Vänern Hej allesammans, i höstas förra året var jag ute runt Vänern och utförde underhållsbesiktningar. Fastigheterna som besiktades var för det mesta butiker och mindre kontorslokaler. Det var en resa kan jag förklara; det startade med att...

OKULÄRKONTROLL AV SHUNT OCH ÖVRIGA KOMPONENTER

Okulärkontroll av shunt och övriga komponenter Vid de flesta av våra uppdrag så hamnar vi på ett eller annat sätt i ett driftutrymme. Naturligt leder detta till att vi spenderar en stor andel av vår tid där. Det gör att vi har en god överblick av samtliga tekniska...

STATUS- OCH UNDERHÅLLSBESIKTNINGAR I DANMARK

Uppdrag i Danmark I månaden som gått har det blivit en del längre turer ut I landet. Efter fem dagar i fält har båda Göteborg, Helsingborg samt båda ändarna av Danmark checkats av från listan. Här har vi besökt industrifastigheter och utfört status- och...

AVSLUTANDE STATUSKONTROLLER

Avslutande statuskontroller på 20 fastigheter i Linköping Tribau får i uppdrag av Svefa att utföra avslutande statuskontroller på ett antal objekt hos Lejonfastigheter i Linköping. Driftentreprenaden övergår även här till ett nytt avtal, både med befintlig och ny...

AVSLUTANDE STATUSKONTROLL PÅ DRIFTAVTAL

Viktigt arbete inför övergång till ett nytt driftavtal Tribau får i uppdrag att utföra en avslutande statuskontroll på driftentreprenaden hos Jernhusen, i ett bestånd på ca 35 järnvägsanknutna fastigheter i Väst- och Sydsverige. Ett viktigt arbete inför övergången...