START 2020

by | Jan 1, 2020 | Uppdrag

Vilka uppdrag startar året 2020 med?

Tribau har under året fortsatt förtroende av Svefa att utföra status- och underhållsbesiktningar på fastigheter i Sagax bestånd. Uppdraget omfattar huvudsakligen industri- och handelsfastigheter och har en utmanande geografisk spridning över hela Mellan- och Sydsverige.

Vi har även nöjet att fortsättningsvis utföra kvalitetskontroller åt Folksam. I kontrollerna ingår bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter i regionerna Skåne, Sydväst och Stockholm.

Åt Caverion fortlöper arbetet med tomställningsbesiktningar på Gamla Karolinska Sjukhuset. Ett stort inventeringsarbete av de lokaler som lämnats kvar efter verksamheten som flyttat in i det nya sjukhuset. I samband med detta sker även en inventering av den utrustning som använts av verksamheten, vilken sammanställs i en uppdaterad databas.

Kontakta oss

1 + 2 =