Har ni korrekt data i ert fastighetssystem?

by | Feb 16, 2024 | Fastighetskonsult, Driftutrymme

Ett fastighetssystem är navet i hanteringen av fastigheter och deras tekniska infrastruktur. Att ha korrekt och uppdaterad data i detta system är av avgörande betydelse för att säkerställa smidig drift, effektiv underhållsplanering och en hållbar fastighetsförvaltning. Vi har varit specialiserade på teknikinventeringar sedan 2019 och genomfört ett betydande antal stora projekt, i vårt är det individernas kunskap som spelar en viktig roll i att säkerställa precisionen och tillförlitligheten av fastighetsdata.

Effektiv Drift och Underhåll

Korrekt data möjliggör en effektiv drift av fastigheter. Genom att ha aktuella uppgifter om teknisk utrustning, installationer och system kan fastighetsansvariga snabbt och precist identifiera potentiella problem och genomföra förebyggande åtgärder. Detta minskar risken för oväntade driftstopp och ökar livslängden på utrustningen.

Optimerad Energianvändning

Genom att ha exakta data om fastighetens energiförbrukning och effektiviteten hos olika system kan fastighetsägare och förvaltare vidta åtgärder för att optimera energianvändningen. Detta inte bara minskar kostnaderna utan bidrar också till en hållbar och miljövänlig fastighetsförvaltning.

Planering och Budgetering

Korrekt data är oumbärlig vid planering och budgetering av underhållsaktiviteter och investeringar. Genom att ha tillgång till pålitlig information om tillståndet för fastighetens tekniska system kan man förebygga oplanerade kostnader och säkerställa att resurserna används på ett effektivt sätt. Genom att noga övervaka och dokumentera varje teknisk komponent kan man identifiera avvikelser och utföra underhållsåtgärder på ett precist sätt. Det tillåter en centraliserad databas över tekniska installationer en snabb och enkel åtkomst till historisk data, vilket underlättar analysen av tidigare prestanda och möjliggör mer informerade beslut för framtida åtgärder. Vi har som sagt har specialiserat oss på teknikinventeringar och har utfört inventeringar sedan 2019. Under denna tid har vi genomfört ett betydande antal större projekt; inventering utav Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Vrinnevisjukhuset, US Linköping, Motala Lasarett, Tornberget och många fler. Vi har ett team som brinner för vår roll och vi letar ständigt efter effektiviseringar och samarbeten för att förenkla alla parters arbete. Att ha korrekt data i sitt fastighetssystem anser vi är en grundläggande förutsättning för en framgångsrik fastighetsförvaltning. Genom att investera i teknikinventeringar från kan fastighetsägare, drifttekniker och förvaltare vara säkra på att de har tillgång till pålitlig och aktuell information för att optimera sitt vardagliga arbete. Som vi går mot en alltmer digitaliserad värld blir begreppet digitala tvillingfastigheter alltmer relevant. Informationen som samlas in idag kommer att vara nyckeln till skapandet och underhållet av digitala tvillingar för fastigheter imorgon. Genom att ha korrekt och aktuell data om fastighetens tekniska tillstånd nu, lägger vi tillsammans grunden för att möjliggöra avancerade digitala modeller och simuleringar av fastigheter i framtiden. Detta öppnar upp möjligheter för förbättrad prediktivt underhåll, effektivare energihantering och övergripande optimering av fastighetsprestanda.

Kontakta oss

11 + 4 =