GENOMGÅNG AV DRIFTUTRYMMEN

by | Aug 4, 2021 | Driftutrymme, Uppdrag

Varför ska ett driftutrymme vara välorganiserat/städat?

Varför kan det vara bra att ha ett städat driftutrymme? Det finns ett flertal olika skäl. Det är ofta vi kliver in i ett driftutrymme och vi stöter på saker som inte hör hemma där, det kan exempelvis vara: flyttkartonger, skräppåsar, pynt eller kontorsmaterial.

När vi som fastighetskonsulter anländer till en specifik arbetsplats så är tanken att arbetet ska påbörjas direkt. Om saker och ting står i vägen går fastighetskonsulten in i en lokalvårdarroll för att få undan alla saker, för att sedan komma åt den relevanta informationen. Vilket sammanställs i någon form av rapport till kund.

Ur ett ekonomiskt perspektiv för kunden betyder detta att arbetet tar längre tid än förväntat, då fastighetskonsultens effektivitet påverkas. Om det i stället skulle varit fri väg fram till informationen, hade man kunnat påbörja arbetet direkt vid ankomst.

Vanligast förekommande är att vi finner skräp. I bästa fall finns en papperskorg placerad i driftutrymmet, men oftast ser vi att det ligger skräp överallt på golvet. Om det börjar brinna i fastigheten så kan dessa ta eld snabbt och leda till att elden sprider sig vidare. Ur ett brandperspektiv är inte detta heller något bra och blir därav ytterligare en punkt att tänka extra på.
Vikten av att ha ett rent driftutrymme handlar inte bara om materialen som kan påträffas, utan även att tvätta bort fläckar och syn på tidigare läckage som kan finnas på golvet. Så att man i sin tur kan uppmärksamma nya läckage.

Sista delen vi vill ta upp är säkerheten på arbetsplatsen, den mest vitala. Om vi har material som står i vägen, så kan det leda till att det döljer vital information om hälsorisker.  Vi hoppas att vi har lyckats bevisa för er vad vikten av ett städat driftutrymme har. Alla bär ett ansvar att alltid se till att det; efter ett utfört arbete är rent och snyggt.

Mer information om driftutrymmen kan du läsa på BBR, avsnitt 3:4.

Kontakta oss

15 + 9 =