FULLSTÄNDIG TEKNIKINVENTERING

by | Oct 10, 2020 | Uppdrag

Teknikinventering åt Locum, projektet sträcker sig i över 1år

Tribau får i uppdrag av Locum att utföra en fullständig teknikinventering av ett antal fastigheter på Gamla Karolinska Sjukhuset i Solna.

Uppdraget drog igång med en provfastighet som referensobjekt och har nu utvecklats till att omfatta samtliga fastigheter på området. Ett omfattande projekt som kommer att pågå i över ett års tid.

Kontakta oss

15 + 2 =