Förfrågningsunderlag

Vi erbjuder professionell och pålitliga förfrågningsunderlag inför upphandlingar med skräddarsydda lösningar för alla typer av organisationer. Vårt dedikerade team av experter är specialiserade på att ta fram och anpassa dokumentation för upphandlingar. Vi förstår vikten av att säkerställa att processen är smidig och effektiv, och vårt mål är att hjälpa våra kunder att uppnå sina mål. Vare sig du är en offentlig aktör, ett privat företag eller en annan form av organisation, strävar vi efter att ge dig de verktyg och resurser som behövs för att genomföra framgångsrika samarbeten. Vi är din pålitliga partner när det kommer till upphandlingsfrågor och ser fram emot att hjälpa dig optimera dina inköp och projekt.

Förfråningsunderlag

Din Partner inom Fastighetskonsultation

Tribau är din pålitliga partner när det kommer till att erbjuda kompetenta upphandlingskonsulter. Med vår djupa förståelse för den svenska lagstiftningen, inklusive lagen om offentlig upphandling (LOU), kan vi erbjuda skräddarsydd rådgivning och expertis som passar ditt specifika behov.

Vad som särskiljer oss på Tribau är vårt starka fokus på objektivitet och professionalism. Vi strävar efter att vara opartiska rådgivare och säkerställa att både leverantörer och beställare behandlas rättvist och på lika villkor. Genom att agera som neutrala konsulter, kan vi garantera att beslut baseras på kvalitet, pris och överensstämmelse med lagstiftningen.

Vi betonar också vikten av samarbete mellan leverantörer och beställare. Ett öppet och konstruktivt samarbete är nyckeln till att uppnå bästa möjliga resultat. Våra konsulter är skickliga på att underlätta detta samarbete och bygga förtroendefulla relationer som gynnar båda parter.

Oavsett om du representerar en offentlig myndighet, en företagsorganisation eller en annan form av enhet, är vår målsättning att säkerställa att dina upphandlingar genomförs i enlighet med gällande regler och riktlinjer, samtidigt som vi optimerar resultat och effektivitet.

Tribau strävar efter att göra processen transparent och effektiv för våra kunder. Genom att välja oss får du tillgång till vårt kunnande och våra resurser, vilket hjälper dig att genomföra upphandlingar på ett professionellt och välstrukturerat sätt. Vi tror på en rättvis och samarbetsinriktad strategi som gynnar alla inblandade parter.

Oavsett om du är i behov av rådgivning under en pågående eller kommande annonnsering eller om du har specifika frågor och utmaningar, kan Tribau erbjuda skräddarsydda konsultationstjänster som passar just ditt behov. Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan hjälpa dig att uppnå framgång och effektivitet.

Andra områden

Solna

Sundbyberg

Kungsholmen

Bromma

Järfälla

Förberedelse

Det första steget innebär att den upphandlande myndigheten eller organisationen identifierar sina behov och klart definierar mål, specifikationer och krav för produkter eller tjänster. Därefter utvecklar de en strategi, som avgör de förfaranden och metoder som kommer att användas, inklusive om upphandlingen kommer att vara öppen eller begränsad och hur anbuden kommer att utvärderas. I detta skede skapas även den nödvändiga dokumentationen, såsom kravspecifikationer, kontrakt och eventuell tjäntebeskrivning.

Annonsering och urval

Om upphandlingen kräver det, offentliggörs en annonsering som ger möjliga leverantörer information om projektet och kraven. Potentiella leverantörer får en bestämd tidsperiod att skicka in sina anbud, och under denna tid kan de ställa frågor för att klargöra detaljer eller krav. De mottagna anbuden utvärderas sedan enligt de kriterier som fastställts i dokumentationen, och den leverantör som uppfyller kraven och erbjuder bästa värde väljs. Detta kan även innebära förhandlingar om pris och villkor.

Implementering

Efter påskrivet kontrakt inleds implementeringsfasen. Det fokuseras på att genomföra kontraktet i praktiken genom övervakning av leverantörens prestation, uppföljning av leveranser och säkerställande av överensstämmelse med kontraktets bestämmelser. Det är en kritisk fas för att säkerställa att kontraktet utförs enligt avsikt och att eventuella frågor eller ändringar hanteras korrekt under kontraktets löptid.

Uppföljning och genomförande

Det är avgörande att säkerställa leveransens kvalitet under hela avtalsperioden. Genom kontinuerlig övervakning och noga uppföljning, inklusive statuskontroller, säkerställs att avtalskraven och målen uppfylls. Eventuella avvikelser hanteras enligt de avtalade förfarandena för att minimera risken för avvikelse från avtalet. Det är en kontinuerlig process för att bevara hög kvalitet och överensstämmelse genom hela avtalsperioden.

Kundrekommendation

Anna Persson / Avtalsansvarig

“Tribau har varit vår pålitliga partner när det gäller att skapa avtalsunderlag för våra behov. Deras professionalism, flexibilitet och förmåga att anpassa sig till våra tidsramar har varit avgörande för vårt samarbete. Tribau har konsekvent levererat högkvalitativa avtalsunderlag och överträffat våra förväntningar.”

Nyhetsartiklar

Skyddsrum i Sverige

Skyddsrum: En Nödvändig Säkerhetsåtgärd Skyddsrum har varit en integrerad del av Sveriges säkerhetsinfrastruktur i flera decennier. De representerar en viktig säkerhetsåtgärd för att skydda befolkningen vid nödsituationer som krig och naturkatastrofer. Tribau Sverige...

read more

Vad är en statuskontroll

Vad är en statuskontroll? - Vi reder ut termen Statuskontroller är en viktig del av fastighetsförvaltning och innebär att man systematiskt granskar fastighetens skick enligt det avtal som upprättats. Dessa kontroller är avgörande för att säkerställa att fastigheten...

read more

Heta arbeten och systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

SBA och Heta arbeten Den 15 april 2019 utbröt en våldsam brand i den många hundra år gamla katedralen Notre Dame i Paris. Så gott som på årsdagen, fem år senare, härjas den historiska Børsen i Köpenhamn av en lika förödande brand. En händelse vi närapå kunde beskåda...

read more

Från Arkiv till Skärm – Digitalisering av Fastighetsdata

Nyfikenhet och ifrågasättande tar oss den lilla extra biten på väg mot verkligheten. Det finns väldigt många förutfattade meningar, förlegade uppfattningar och ihopblandade fakta som gått i arv i fastighetsbranschen. Vi får i vårt dagliga jobb ofta höra om hur...

read more
Vanliga frågor

Välkommen till vår FAQ sektion

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren för att ge dig klarhet kring våra fastighetskonsulttjänster och annan matnyttig information. Läs igenom följande frågor för att få en översikt över de ämnen som ofta diskuteras. Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta vårt team för personlig assistans. Vi är här för att ge dig den information du behöver för att fatta välgrundade beslut och navigera framgångsrikt inom fastighetsvärlden.

Vad är ett förfrågningsunderlag?

Ett förfrågningsunderlag är en dokumentation som används vid en upphandling. Det innehåller detaljerade specifikationer och krav för de produkter eller tjänster som ska upphandlas. Det fungerar som ett styrande dokument som leverantörer måste följa när de lämnar anbud.

Vilka lagar och regler styr upphandlingar?

I Sverige styrs upphandlingar av olika lagar, inklusive lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom områdena försörjningssektorerna (LUF). Andra lagar kan gälla för specifika typer av upphandlingar, såsom lagen om upphandling av koncessioner (LUK) och lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS).

Vad är skillnaden mellan direkt- och offentlig upphandling?

Direktupphandling är en förenklad sprocess som används för mindre värden, medan offentlig upphandling tillämpas när det finns ett längre behov, då det ofta krävs en mer omfattande process och annonsering.

Vad är vikten av att ha en upphandlingskonsult?

En upphandlingskonsult är en expert som kan hjälpa till med att navigera genom komplexa upphandlingsprocesser, säkerställa överensstämmelse med lagar och regler samt optimera resultatet av en upphandling. De kan erbjuda rådgivning och expertis för att säkerställa att upphandlingen är effektiv och framgångsrik.