TRAPPHUSTAVLOR TILL FASTIGHETER

by | Oct 30, 2021 | Uncategorized

Trapphustavlor för bättre kommunikation

Med trapphustavlor till fastigheter så sparar man mycket tid och pengar. Man behöver inte sätta upp lappar om hissen har gått sönder eller informera hyresgäster om vattnet ska stängas av. Vi har varit i kontakt med ett mycket intressant företag som levererar digitala trapphustavlor till fastigheter. Notiz utvecklar, producerar och marknadsför digitala informationsskärmar för fastigheter och företag.

Notiz hjälper till med hela kundresan, från layout av innehållet på skärmen, val av färg på kapslingen runt skärmen, installation och drift. Toppen tycker vi!

Kontakta oss

2 + 12 =