AVSLUTANDE STATUSKONTROLLER

by | Aug 1, 2020 | Uppdrag

Avslutande statuskontroller på 20 fastigheter i Linköping

Tribau får i uppdrag av Svefa att utföra avslutande statuskontroller på ett antal objekt hos Lejonfastigheter i Linköping. Driftentreprenaden övergår även här till ett nytt avtal, både med befintlig och ny leverantör.

Uppdraget omfattar ett tjugotal fastigheter inom områdena sport, kultur, skola och omsorg.

Kontakta oss

6 + 10 =