AVSLUTANDE STATUSKONTROLL PÅ DRIFTAVTAL

by | May 1, 2020 | Uppdrag

Viktigt arbete inför övergång till ett nytt driftavtal

Tribau får i uppdrag att utföra en avslutande statuskontroll på driftentreprenaden hos Jernhusen, i ett bestånd på ca 35 järnvägsanknutna fastigheter i Väst- och Sydsverige. Ett viktigt arbete inför övergången till ett nytt driftavtal med en ny leverantör.

Efter besiktningar på plats i ett antal nyckelfastigheter, samt genomgång av dokumentationen, levererades en komplett databas innehållande alla avvikelser som noterats. Detta blev sedan ett viktigt verktyg i kravställningen mot den avklivande leverantören, inför att det nya avtalet skulle träda i kraft.

Speciellt för uppdraget var att tiden var knapp inför övergången till nya avtalet men alla bitarna föll på plats och levererades i tid till kund.

Kontakta oss

11 + 15 =