Om oss

Om oss

Tribau står som fundamentet för hela företagets tankesätt.


Tribau består av två delar.


Den första delen, Tri, står för tre. De tre orden som bygger upp den andra delen av namnet.


Dessa tre ord är branschobjektiva, analytiska och uppdragsoritenterade, som tillsammans blir BAU.


Vi arbetar alltid efter dessa tre ord, som vi kallar för BAU-metoden.


BAU-metoden är det arbetssätt som arbetar med de tre ovanstående orden parallellt med varandra, för att uppnå det bästa resultatet för våra kunder. Branschobjektiva

Att vara branschobjektiv betyder att vi ser på varje verksam bransch på ett objektivt sätt. Samt dess förutsättningar för att fungera till sin fulla potential.
Denna analys sker med fullständigt opartiska ögon, som möjliggör att helhetsbilden blir korrekt oavsett bransch.Analytiska

Efter att all den objektiva informationen samlats ihop analyserar vi den, utifrån ett oberoende arbetssätt. Fördelen med att vara oberoende är att vi hela tiden ser på samtliga delar på neutralt sätt, oavsett vem som gör det eller erfarenheten som vederbörande har. Det finns stora utmaningar i organisationer att kunna utveckla den då den interna politiken som bedrivs på arbetsplatser oftast gör att samtliga röster ej blir hörda, och det är där vi på Tribau kommer in och kan hjälpa till att lyfta förbättrande åtgärder som antagligen annars skulle falla mellan stolarna.Uppdragsorienterade

Vi är uppdragsorienterade, där vårt ihärdiga arbete alltid kretsar kring uppdraget, som vi utformar tillsammans med kunden. Oavsett uppdragets omfattning och geografiska placering i världen utför vi alltid det på det sättet som säkerställer att vår leverans är förstklassig. Med vårt breda utbud av tjänster inom främst fastighetsbranschen arbetar vi för att uppnå våra gemensamt uppsatta mål.

Vill du veta mer?
Hör gärna av dig i kontaktformuläret på höger sida om du vill veta hur vi på Tribau kan hjälpa er verksamhet på bästa möjliga sätt. 

Kontakta oss 

 
 
 
 

Kontakt

079-100 99 07

 Ringvägen 100E, 9 tr 
       118 60 Stockholm